40/1/B Bhonde Colony, Karve Road, Pune 411004
Off - +91 20 25433207   Res - +91 20 25652324 saryajani@gmail.com

वर्गणीचं दरपत्रक

भारतात

वार्षिक वर्गणी वर्गणी
व्यक्तीसाठी रु ५००/- Subscribe
संस्थेसाठी रु ७००/- Subscribe

सवलत योजना व्यक्तीसाठी

कालावधी व्यक्तीसाठी वर्गणी
३ वर्षासाठी रु १४००/- Subscribe
१० वर्षासाठी रु ५००० /- Subscribe

सवलत योजना संस्थेसाठी

कालावधी संस्थेसाठी वर्गणी
३ वर्षासाठी रु १९००/- Subscribe
१० वर्षासाठी रु ७०००/- Subscribe

भारताबाहेर

कालावधी व्यक्तीसाठी संस्थेसाठी वर्गणी
१ वर्षासाठी $ ५० $ ६० Subscribe
३ वर्षासाठी $१२० $१५० Subscribe
१० वर्षासाठी $६०० $७५० Subscribe
  • वर्गणी रोख, मनीऑर्डर, डी.डी. ने किंवा ऑनलाईन भरता येईल.
  • सर्व आर्थिक व्यवहार ‘निरामय पब्लिक  चॅरिटेबल ट्रस्ट’ या नावाने करावेत.

 

A/C Name : Niramaya Public Charitable Trust

Union Bank Of India, Karve Road, Pune.

A/C Number : 370002010908793

IFSC Code : UBIN0537004

Bank Of Maharashtra, Karve Road, Pune.

A/C Number : 60029908172

IFSC Code : MAHB0000116

एक महत्वाची सूचना :

वर्गणी ऑनलाईन भरल्यास ‘साऱ्याजणी’  च्या कार्यालयात किंवा ९८५०२७७२९४ या क्रमांकावर SMS करून माहिती द्यावी, म्हणजे खात्यात जमा झालेली वर्गणी कुणाची आहे हे आम्हाला कळू शकेल. वर्गणी भरलीत कि आठवणीने फोनवर कळवा.