40/1/B Bhonde Colony, Karve Road, Pune 411004
Off - +91 20 25433207   Res - +91 20 25652324 saryajani@gmail.com

संपर्क माहिती

संपर्कात रहाण्यासाठी

कार्यालयाचा पत्ता

  • ‘मिळून साऱ्याजणी’
    ४०/१/ब, भोंडे कॉलनी, कर्वे रोड, पुणे – ४११००४.
  • वर्गणी व अंकासंबंधी चौकशी
    ०२० – २५४३३२०७
     संपादकीय विभाग
    ०२० – २५४५४८३५, २५६५२३२४