40/1/B Bhonde Colony, Karve Road, Pune 411004
Off - +91 20 25433207   Res - +91 20 25652324 saryajani@gmail.com

संपर्क माहिती

संपर्कात रहाण्यासाठी

कार्यालयाचा पत्ता

  • मिळून साऱ्याजणी
    १०१, नचिकेत, ३३/२५, चौथी गल्ली, प्रभात रोड, पुणे – ४११ ००४.
  • ०२० – २५६५ ३९३८  + ९१ ७४४७४ ४९६६४

    (सोमवार ते शुक्रवार, १२ ते ५)