'मिळून साऱ्याजणी'चे महाराष्ट्रभर आणि परदेशात असलेले प्रतिनिधी म्हणजे आमचे 'ब्रँड अ‍ॅम्बॅसॅडर' आहेत. मासिकाशी संबंधित कामासाठी तुम्ही त्यांना संपर्क करू शकता. त्यांच्याकडे वर्गणीही देऊ शकता.

समाजमाध्यम प्रतिनिधी
प्रीती पुष्पा प्रकाश
९४२२५ १७१२९
महाराष्ट्र प्रतिनिधी
सरिता आवाड
९८३३९ ८७५६८
अहमदनगर
प्रज्ञा हेंद्रे – जोशी
९८५०० ७५४४३
अकोला
दीप्ती जोशी
९४२३१ ५०५१५
अमरावती
शोभा रोकडे
९९६०९ ३७७६९
अंबाजोगाई
अरुंधती पाटील
९४२२७ ४४१६६
औरंगाबाद
सुलभा खंदारे
९४२२२ ०११२१
बेळगाव
मनीषा सुभेदार
९३४२५ ४१८८६
बीड
हेमलता पाटील
९८२२६ ३११४४
बारामती
सीमा गोसावी
९८५०९ ३४३४२
बार्शी
भारती रेवडकर
९६०४५ १५५२३
बुलढाणा
नरेंद्र लांजेवार
९४२२१ ८०४५१
बेंगळुरू
नीता जाधव
९८४५० ६६१७३
चाळीसगाव
वैशाली निकम
९४२१५ १२५३३
चंद्रपूर
गीता देव्हारे-रायपुरे
९९७५३ ४९५५५
दौंड
अरुणा मोरे
९८५०० १४५७३
गोवा (पणजी)
उज्ज्वला आचरेकर :
९४२११ ४७९४६
हैदराबाद
शुभांगी परळीकर :
९२९६० ५०००२
जळगाव
शमा सुबोध
९२९६० ३५५३५
कणकवली
शमिता बिरमोळे :
(०२३६७) २३२९०९/२३२५०७
कराड
सविता मोहिते
९८२२४ ०३७७१ (सायं. ५ ते ६)
कोल्हापूर
उज्ज्वला हिरकुडे :
९८९०८ ३८६५५
समीक्षा फराकटे
८००७१ ९०१०५
पद्मानगर, लातूर
शैलजा बरुरे :
९४२३७ १४५३४
महाबळेश्वर
नीता भिसे
९४२०७ ७१५४३
मालगुंड
अस्मिता रुग्गे
९६२३६ ९९१५४

मुंबई

मालाड (प.)
मीनाक्षी दादरावाला
(०२२) २८८२ ३२४९
मुलुंड
रजनी करंदीकर
९८९२४ ७३३२७
विलेपार्ले (पू .)
विनिता हाटे
(०२२) २६१३ ०६४२ (सायं. ८ नंतर)
वाशी (नवी मुंबई )
शरयू देशपांडे
९३२५० ०१९६२

मालवण
वैशाली पंडित
९४२२० ४३०२५
नागपूर
अनुराधा खेर्डेकर
९४२२८ ०४७२७
सुभाष तुलसीता
९३७१५ ९९९२३
नांदेड
अनघा जोशी-मुधोळकर
९४२२४ ३४४४०
नाशिक
मेधा वैजापूरकर
(०२५३) २५३०१०३
निपाणी
शोभना शिपूरकर
९४४८८ ६१९३३
परभणी
ज्योती चौंडे
९०९६५ ०५१७६
पुणे
सुनीता भागवत (स्वारगेट)
९४२२३ १०३७८
दीपा देशमुख (बाणेर-बालेवाडी)
९५४५५ ५५५४०
गौरी जाणवेकर (सिंहगड रोड)
९८८१८ ८७५९०
मीरा कुलकर्णी (पाषाण)
९४२२१ ८९२६४
पुरंदर, जि. पुणे
अजरुद्दीन नदाफ
९१३०५ ७६६९६
पंढरपूर
फैमिदा बिजापुरे
९९२१ ९१८५७
रत्नागिरी
आरती पोटफोडे
९२७०३ १५४५९
सफाळे, जि. पालघर
स्वाती भोईर
८१०८३ २२३९९
सातारा
श्रीकांत के.टी.
९८२२० ६४८००
देऊर, जि. सातारा
तरुजा भोसले
९५६१० ९३८३८
सोलापूर
सरोजनी तमशेट्टी
९९६०१ ०३२९४
सावंतवाडी
अर्चना वझे
(०२३६३)२७२८२८
शिंदखेडा, जि. धुळे
संदीप गिरासे
९४२३४ ९४५१५
सांगली
छायाश्री जाधव
९८६०० ४९८८0
सांगली जिल्हा
सोनिया कस्तुरे
९३२६८ १८३५४
नामदेव कस्तुरे
९४२२४ १०८५४
तासगाव, जि. सांगली
मीनल कुडाळकर
९४२३८ ७२४१६
सिंधुदुर्ग जिल्हा
अर्पिता मुंबरकर
९४२०२ ६११९६
रिसोड,जि. वाशीम
चाफेश्वर गांगवे
९०९६६ ७५००१
यवतमाळ
आशा देशमुख
९४२३४ ३६०४३
मंगला सरोदे
(०७२३२) २४२८२९

परदेशातील प्रतिनिधी

Shaila Vidwans
8, Stonehedge Drive, East Windsor, NJ 08520-2825, USA
shaila@vidwans.com
Aditi Kelkar-Hate
Flat no. 1307, Burj AI Nahda Tower, Nahda 1, PO Box No. 341 235, Dubai, UAE
971-4-2389467, 971-56-1798331
aditikelkar21@gmail.com
Devina Devalekar
12, Bushnell Place, Maidenhead, Post code - SL65FD London, UK.
0044 7961099087
ddevalekar@yahoo.com